Splitlift as ble etablert for å utvikle for senere produksjon splittroboter / logistikkgrep for byggevarelogistikk.

 

EFFEKTIVISERING

Ved å tilrettelegge med egnet løfteutstyr for å forenkle tunge arbeidsopperasjoner som gipshåndtering, kan vi nyte godt av: 

  • Effektivisering
  • Skadeforebygging
  • Helsegevinst hos ansatte.

 

Vår visjon er at enkel tilpassing av antall / mengde utført av byggevarehandel eller grosist, på sikt vil føre til betydelig redukson av manuell håndtering også på byggeplasser. 

bÆREKRAFT

FN's bærekraftsmål dreier seg om retningsvalg for utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

 

Vårt bidrag er:

 

  • Effektivisering
  • Avfallsreduksjon ved å redusere skade påført produkt i logistikk mellom produsent, og håntverker på byggeplass.
  • HMS. Forebygging og tiltak, som motvirker belastningsskader hos ansatte.

Innovasjon

Vår prototype:

 

SplittRobot / Logistikkrobot

for lagertruck eller talje.

 

Denne er der den står i dag spesielt egnet for Gipsplater, men med liten tilpassning fungerer den også veldig godt på andre typer bygningsplater mm.

 

Vi har tidlig lagt vekt på å verne om IP.  rundt benyttet løfteteknikk.

 samarbeidsPartnere