Innovasjon gir
effektivisering og bærekraft

 

 

 

Splitlift ble etablert i Februar 2018 med mål å utvikle løfteaggregater med spissede egenskaper for produkter som benyttes svært hyppig i byggebransjen.  

EFFEKTIVISERING

Ved å tilrettelegge med egnet løfteutstyr for å forenkle tunge arbeidsopperasjoner som gipshåndtering, kan vi nyte godt av mindre belastningsskader hos arbeidstakere, redusert sykefravær og redusert tidsforbruk.

Vår visjon er at enkel tilpassing av antall / mengde utført av byggevarehandel eller grosist, på sikt vil føre til betydelig redukson av manuell håndtering på byggeplasser. 

bÆREKRAFT

FN's bærekraftsmål dreier seg om retningsvalg for utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

 

Vårt bidrag er:

 

  • Effektivisering
  • HMS. Forebygging og tiltak, som motvirker belastningsskader hos ansatte.
  • Avfallsreduksjon ved å reduserte mengde skade på produkt i logistikk mellom produsent, og håntverker på byggeplass

Innovasjon

Vår prototype:

 

Splitlift Splittaggregat / Logistikk-aggregat for lagertruck eller talje.

Denne er der den står i dag spesielt egnet for Gipsplater, men med liten tilpassning fungerer den også veldig godt på andre typer bygningsplater mm.

 

Vi har tidlig lagt vekt på å verne om IP.  rundt benyttet løfteteknikk. vi har der benyttet Marks and Clerk.

Partnere