Om oss

 

Splitlift AS ble etablert i 2018 med overordnet mål å utvikle for senere produksjon løftegrep med spissede egenskaper for produkter relatert til Byggevarelager og entreprenør-bransjen.  

Gründer har selv jobbet 20 år i byggebransjen, og med det erfart både på egen og andres helse at gode hånteringsvarktøy burde gjøres tilgjengelig for bransjen.

 

Våre første produkter er:

  1. Splittrobot / Logistikkrobot for truck som enkelt kan tilpasse antall og typer gipsplater / Plateprodukter på pall for videre distribusjon.
  2. Splittrobot / logistikkrobot med tilhørende taljerigg som forenkler og effektiviserer lagerlogistikk av bygningsplater.
  3. Løftegrep for helpakke med bygningsplater.   (For byggeplasser).
  4. Splittrobot / Logistikkgrep for tilpassing antall armeringsmatter pr. kolli betjent av truck, kran eller talje.

 

Vi mener nå vi har kort vei til vårt mål med modell 1 og 2 for truck og for talje.

Vårt mål er å gjøre disse tilgjengelig for brukergruppen i løpet av 2022.

 

Vi ønsker å tilstrebe høy grad av automatisering i våre mest avanserte løftegrep.

For å oppnå det, har vi sammen med store markedsaktører innen byggevarelogistikk sett på muligheten for å utvikle teknologi som kan tilstrebe en helautomatisert plukkløsning for vår produktgruppe.

 

Vi benytter derfor allerede følgende funksjoner på dagens prototype.

 

  • Programert motorstyring for platetykkeser og antall plater. 
  • Trådløs betjening.
  • Sensorteknologi for potensielt automatisert drift.
  • Batteridrift.

 

Vår motivasjon.

Det er stort potensiale i effektivisering og HMS ved å håndtere tunge produkter på en mindre belastende og mere effektiv måte. Ved å forenkle tilpassing av mengder, mener vi at vi i større grad kan oppnå "riktig mengde på riktig plass til rett tid" 

Dette vil igjen føre til:

Effektivisering og mere bærekraftige prosesser.

Vi vet veien

 

Dette er en av våre prototyper som er ett av resultatene etter flere år med utvikling og testing.

 

Målsetning

Vårt mål er å bli markedsleder i Norge på produkttilpassede automatiserte eller manuelle løftegrep i vår kategori.

I første omgang fokuserer vi på Plateprodusenter, Byggevarelager og byggebransjen.

Senere ønsker vi også å fokusere på muligheter innen industri generelt.

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere